Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Staroegipatska civilizacija: Uvod u egiptološke studije
Kratica: POVDI1Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja i vještina vezanih u nastanak i razvoj egiptologije kao jedne od grana povijesnih znanosti.
Stjecanje osnovnih znanja i vještina vezanih uz povijest i kulturu starog Egipta koje omogućuju rad s rad s raznovrsnim izvorima (literaturom, predmetima u muzejskim zbirkama, tiskanim serijama izvora te digitalnim bazama podataka na Internetu) te njihovu primjenu u istraživanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
9.
10.
11.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu