Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija športa i vježbanja
Kratica: PSIBI233Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Zrinka Greblo Jurakić
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim teorijama i pristupima u području psihologije sporta i vježbanja te s mogućnostima praktične primjene navedenih spoznaja. Studenti će naučiti na koji način psihički procesi mogu djelovati na sportsku izvedbu. Naučit će u kojim okolnostima specifične osobine ličnosti, emocionalna stanja i situacijski činitelji povećavaju, a u kojima smanjuju vjerojatnost postizanja sportskog uspjeha te kojim tehnikama se može osigurati optimalna psihološka priprema sportaša. Steći će osnovna znanja o obilježjima rada s djecom i adolescentima u sportu. Saznati će u kojim uvjetima sudjelovanje u sportu može potaknuti razvoj pozitivnih osobina te u kojim uvjetima može negativno djelovati na psihičko zdravlje mladih sportaša. Pored navedenog, studenti će saznati kakva je uloga tjelesne aktivnosti u unapređenju psihičkog zdravlja i kvalitete života osoba različite životne dobi te koje su efikasne strategije pri usvajanju navike redovitog vježbanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu