Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Developmental neurobiology
Kratica: PSIBI273Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Petanjek
Izvođači: doc. dr. sc. Sanja Darmopil ( Predavanja )
Opis predmeta: Opći cilj kolegija je upoznati se s osnovnim histogenetskim i morfogenetskim razvojnim događanjima u mozgu čovjeka, te ih komparativno usporediti s drugim sisavcima, a kako bi se stekao uvid u promjene koje obilježavaju biološku podlogu za nastanak viših spoznajnih funkcija i drugih psiholoških procesa svojstvenih čovjeku. Specifični ciljevi razrađeni su po nastavnim temama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Knežević, M.; Petanjek, Z. (ur.) Priručnik: Neurobiologija ontogenetskog i filogenetskog razvoja; Web izdanje.;
2. Judaš, M. i Kostović, I. (1997) Temelji neuroznanosti. Web izdanje.;
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Osnove stanične biologije i genetike
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu