Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stres i psihotrauma
Kratica: PSIDI233Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Lana Mužinić
doc. dr. sc. Igor Marinić
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod u koncept stresa, utjecaj stresa na mentalno i fizičko zdravlje, nove opcije u dijagnostici, preventiji i liječenju štetnih posljedica stresa, posebno psihološke traume
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kozarić Kovačić D. Prevencija stresa i trauma. Zagreb, 1998 ( skripta);
2. Kozarić Kovačić D, Pivac N, Mueck Šeler D, Žarković N. Stres na radu ? njegove karakteristike i prevencija. Zagreb, 2005 ( u pripremi).;
3. Chorousos G.P. et al. (eds.): Stress ? Basic Mechanisms and Clinical Implications. Annals of the New Yor Academy of sciences, 1995, str. 771.;
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu