Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sakralna građevina u srednjem vijeku
Kratica: POVBI434Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Popić
Izvođači: dr. sc. Valerija Macan Lukavečki ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij ima za cilj upoznati studente s organizacijom prostora crkvene građevine i njenim promjenama koje doživljava kroz Srednji vijek (od početka kršćanstva do kraja gotike). Poseban naglasak stavlja se na odnos forme i funkcije odnosno razlozima zbog kojih je forma nužno uvijek u službi funkcije. Studenti će dobiti uvid u procese kojima forma (u promjenama kroz pojedina razdoblja), materijal (kamen, mramor, plemeniti metali, drvo..), svjetlo/tama i sjena, miris ... postaju elementi uz pomoć kojih se stvara višeslojna cjelokupnost sakralne građevine kojoj je glavna svrha da bude u službi zajednice koja u njoj slavi svoje obrede.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu