Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva
Kratica: SOC234Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači: pred. Tuga Tarle ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj ovoga kolegija je sustavno informirati, analitički i kritički obraditi različite društvene, povijesne i kulturne aspekte hrvatske dijaspore u Australiji i Novom Zelandu. Također, cilj je povezati relevantnu sociološko-teorijsku tradiciju s suvremenim kontekstom hrvatskog iseljeništva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zbornik HRVATSKO ISELJENIŠTVO I DOMOVINA: RAZVOJNE PERSPEKTIVE, objavljen lipnja 2014., Biblioteke Zbornici Instituta Ivo Pilar:
2. Šutalo, I. (2004), Croatians in Australia. Pioneers, Settlers and Their Descendants, St Peters SA.
3. Stanković, Vladimir (1980), Katolička crkva i Hrvati izvan domovine, Krščanska sadašnjost, Zagreb
4. Božić-Vrbančić, Senka (2008,) Tarara: Croats and Maori in New Zealand; Memory, Belonging, Identity. Dunedin: Otago University Press.
5. Batarelo, Vice (2013), Tipovi dijaspore - poslijeratno hrvatsko iseljeništvo i njihovi potomci u Sydneyu - disertacija, FF Sveučilišta u Zagrebu
6. Tuga Tarle (2013), Hrvatski iseljenički duhopis, , zbirka eseja, kritika, pisama i prijedloga, vlastito izdanje,Zagreb
Preporučena literatura:
7. Holjevac, V. (1968), Hrvati izvan domovine, Zagreb: Matica hrvatska, drugo, prošireno izdanje. Zagreb : Matica hrvatska,
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu