Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociološki aspekti iseljavanja Hrvata u 19. I 20. stoljeću
Kratica: SOCBI254Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači:
Opis predmeta: Iseljavanje Hrvata iz domovine je zanemarena i nedovoljno znanstveno obrađena višestoljetna društvena pojava unatoč činjenici da je riječ o iznimno važnoj sastavnici ukupne hrvatske povijesti i kulture. Iako je iseljena Hrvatska ogroman kulturni i ekonomski potencijal ovome fenomenu nije posvećena odgovarajuća pažnja niti državnih institucija niti akademske zajednice. Cilj ovoga kolegija je sustavno informirati, analitički i kritički obraditi različite aspekte kontinuiteta migracija i iseljavanja Hrvata u povijesnoj perspektivi. Uz povijesne, kulturne, političke i ekonomsko-socijalne premise iseljavanja kolegij će pružiti mogućnost povezivanja aktualnih problema iseljavanja i povratka iseljenika s povijesnim temeljima te analizirati suvremene potencijale sinergije iseljenje i domovinske Hrvatske.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nikša Stančić, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stoljeću, Barbat, Zagreb, 2002.
2. Tomašević, Jozo (2001.). War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: Occupation and Collaboration. 2., Stanford: Stanford University Press.
3. Jozo Kljaković, U suvremenom kaosu, Matica Hrvatska, Zagreb, 2011.
4. Većeslav Holjevac,Hrvati izvan domovine, Matica Hrvatska,1967.
5. Izabrani prilozi Hrvatske revije i Nove Hrvatske
6. Čizmić Ivan, Sopta Marin, Šakić Vlado, Iseljena Hrvatska. Goldenmarketing.Tehnićka knjiga, Zagreb, 2005
Preporučena literatura:
7. Ivo Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji : porijeklo, povijest, politika / Ivo Banac ; [preveo s engleskog Josip Šentija]. - Zagreb, 1988. - (Plava biblioteka / Globus)
8. Ivo Banac, Juraj Križanić u djelu Miroslava Krleže / Ivo Banac. // Encyclopaedia moderna. God. 12(1991), br. 36 / glavni urednici Ivan Supek, Paolo Budinich ; glavni i odgovorni urednik za Hrvatsku Nikola Zovko
9. Dinko Tomašić, Društveni razvoj Hrvata (1936.); Politički razvoj Hrvata (1937.)
10. Ljubo Antić, Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914., Stvarnost i Institut za migracije i narodnosti,Zagreb, 1991.
11. Wollfy Krašić, Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija, doktorska disertacija, FF, Zagreb, 2016.
12. Branko Salaj, Proljeće i dijaspora, Hrvatska revija, Br. 1., 2002.
13. Vladimir P. Goss, Vratiti se, vraćati se, ne vraćati se, Budućnost iseljene Hrvatske, Ivo Pilar, 1998.
14. Albert Bing, KISS: Keep it simple stupid! Critical observation of the Croatian Amercan intelectuals during the establishment of political relation between Croatia and United States, 1990-1992, Review of Croatian History, Zagreb, 2006.
15. Online fond zbirki političke emigracije projekta Courage
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu