Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
Kratica: SOCBI134Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Andreja Sršen
Izvođači: pred. dr. sc. Tomislav Markić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s ulogom katoličkih misija u očuvanju hrvatskog nacionalnog i etničkog identiteta hrvatskog iseljeništva u svijetu. Povezanost konfesionalnog i nacionalnog identiteta održava kontinuitet hrvatskog identiteta koji zahtijeva stalnu potvrdu specifičnu za stranca u određenom društvenom okviru u neizvjesnom i nedefiniranom prostoru između dvije identitetske osnove.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kalanj, R. (2008.), Modernizacija i identitet. Zagreb: Politička kultura
2. Skrbiš, Z. (2001.), Nationalism in a Transnational Context: Croatian Diaspora, Intimacy and Nationalist Imagination. Revija za sociologiju, 32(3-4), 133-145.
3. Kuharić,K. (2004). Kardinal Kuharić u hrvatskom iseljeništvu : Južna Amerika. Zagreb : Kršćanska sadašnjost : Glas Koncila
Preporučena literatura:
4. Markešić, I. (2010.), Od religijskog do nacionalnog identiteta i natrag (na primjeru Bosne i Hercegovine). Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, 19(3 (107)), 525-546.
5. Bauman, Z. (2011.), Tekuća modernost. Zagreb: Pelago
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu