Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Nezavisne Države Hrvatske
Kratica: POVBI964Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hrvoje Matković, Povijest NDH, Naklada P.I.P. Pavičić, Zagreb, 2002.
2. Bogdan Krizman, Pavelić i Ustaše, Globus, Zagreb, 1986.
3. Marko Čović, Nejugoslavenska Jugoslavija i Hrvati, Knjižnica hrvatske revije, Barcelona/ München, 1975.
4. Vinko Nikolić, Tragedija se dogodila u svibnju, Školske novine, Zagreb, 1995.
5. Stanko Lasić, Krležologija (IV. Miroslav Krleža i Nezavisna Država Hrvatska 10. 4. 1941. - 8. 5. 1945.), odabrana poglavlja Krleža i ustaški režim, Globus, Zagreb, 1993.
6. Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, odabrana poglavlja Drugi svjetski rat, Naklada P.I.P., Zagreb, 1994.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu