Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Totalitarni režimi
Kratica: POVDI453Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovnim pojmovima vezanim za razvitak ideologija koje su u europskoj i svjetskoj povijesti dovele do nastanka autoritarnih i totalitarnih režima te s povodima i uzrocima koji su proizveli velike sukobe u 20. stoljeću. Upoznati studente s razlozima masovnog prihvaćanja ideologija fašizma, nacizma, militarizma i komunizma u Europi i svijetu tijekom 20. st. Upoznati studente s posljedicama koje su izazvali navedeni totalitarni režimi u 20. stoljeću.

Na teorijskoj razini osposobiti studente da razlikuju pojmove holokaust i šoah te ih osposobiti za kritičko promišljanje kao i o potrebi pamćenja i sjećanja na žrtve u 20. stoljeću, tj. "stoljeću zla" koje su proizveli totalitarni režimi: fašizam, nacizam i komunizam.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura: A. Besancon; Stoljeće zla-O komunizmu, nacizmu i jednostavnosti šoaha, Zagreb, 2009. R. Overy; Diktatori-Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Zagreb, 2018. Grupa autora; Povijest 16-Prvi svjetski rat i poslijeratna Europa 1914.-1936., Zagreb, 2008.(odabrana poglavlja o fašizmu, nacizmu, militarizmu i komunizmu) Grupa autora; Povijest 17-Predvečerje rata i Drugi svjetski rat (1936.-1945.), Zagreb, 2008. (samo odabrana poglavlja o fašizmu, nacizmu, militarizmu, komunizmu, holokaustu)
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: Grupa autora; Hrvatska enciklopedija, odabrani pojmovi G. Mak; U Europi-Putovanje kroz dvadeseto stoljeće, Knjiga 1 i 2, Zagreb, 2014. B. Radica; Agonija Europe, Razgovori i susreti-Razgovori i susreti, Zagreb, 2006.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu