Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihološko savjetovanje
Kratica: PSIDO110Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Buljan-Flander ( Seminar )
Opis predmeta: Studenti će se kroz ovaj kolegij upoznati s osnovama psihološkog savjetovanja što uključuje: definiranje savjetovanja, prepoznavanje razlika između savjetovanja i psihoterapije, povijesni razvoj psihološkog savjetovanja, usvajanje i uvježbavanje vještina aktivnog slušanja, vještina pokazivanja razumijevanja, pojašnjavanja teškoća i opuštanja, procjena mišljenja i ponašanja, procjena osjećaja i tjelesnih reakcija te upoznavanje s mogućnostima savjetodavnog rada u Hrvatskoj.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu