Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Spomenička baština kao povijesni izvor
Kratica: KROBI424Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić
Izvođači: mr. sc. Snježana Vasilj ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznavanjem sa spomeničkom baštinom studenti će poduprijeti znanje što ga stječu u obveznim predmetima i razviti valjan odnos prema
povijesnim izvorima. Uz to, kroz terensku nastavu studenti će se upoznati s bogatom kulturnom baštinom i temeljnim principima istraživanja i zaštite spomenika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Zadar 1996.
2. Povijest grada Nina, Zadar 1969; Vodič ninskih starina, Zadar 2004.
3. E. Marin, Naronitanski Augusteum i arheološka istraživanja u Naroni 1988-2001., Zagreb 2003, 11-50.
4. M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb 1996.
5. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996.
8. N. Cambi, Dioklecijanov lik, Split 2017.
Preporučena literatura:
6. B. Gabričević, Antički spomenici otoka Visa, PPUD 17, Split 1968
7. N. Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.
9. F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split 1986
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu