Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
Kratica: KROBIJL4Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić
Izvođači: mr. sc. Snježana Vasilj ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s antičkom umjetnosti i relevantnim povijesnim izvorima (literarnim,
epigrafskim i numizmatičkim) u rimskoj provinciji Dalmaciji od protoantike do kasne
antike. Razvijanje kritičkog odnosa prema antičkoj baštini i sposobnosti služenja stručnom
literaturom u obradi pojedinih spomenika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. M. Abramić, Novi reljef božanstva Kairos iz Trogira, VAHD 50, Split 1929, 1-12. M. Abramić, Tyche (Fortuna) Salonitana, VAHD 52, Split 1935-1949, 279-333. Antička Salona, Split 1991. J. Belamarić, Split od carske palače do Grada, Split 1997. J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, prev. M. Bonačić-Mandinić, Split 1998. F. Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij, Zbornik Matice hrvatske, Zagreb 1925, 93-246. F. Bulić, Izabrani spisi, Split 1984. F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split 1986. F. Bulić ? Lj. Karaman, Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb 1927. N. Cambi, Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije. U povodu jednog novog nalaza, VAHD 65-67, Split 1965, 55-72. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002. N. Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996. E. Dyggve, Izabrani spisi, Split 1989. A. Faber, Bedemi Epetiona ? Stobreč kod Splita, Prinosi 1, Zagreb 1983, 17-37. B. Gabričević, Antička Issa ? Arheološko-povijesni prilog urbnističko-regulacionoj osnovi grada Visa, Urbs, Split 1958, 105-125. B. Gabričević, Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana, VAHD 68, Split 1966, 147-170. G. Novak, Kolonizatorsko djelovanje Dionizija Starijeg na Jadranu, SH, Zagreb 1940, 111-128. Pharos ? Antički Stari Grad, Zagreb 1995. D. Rendić- Miočević, O knidskoj kolonizaciji otoka Korčule, Diadora 9, Zadar 1980, 229-250. D. Rendić ? Miočević, Iliri i antički svijet, Split 1989. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003. M. Suić, Gdje se nalazilo jezero iz 24. poglavlja Pseudo-Skilakova Peripla, GZMS n.s.8, Sarajevo 1953, 111-128. M. Suić, Istočna jadranska obala u Pseudo-Skilakovu Periplu, Rad JAZU 306, Zagreb 1955, 121-186. M. Suić, Marginalije uz isejsko poslanstvo Cezaru, VAHD 68, Split 1966, 181-194. M. Suić, Zadarski forum ? stari trg u novom gradu, Arhitektura 1960-1961, Zagreb 1977, 38-52. M. Suić, Zadar u starom vijeku, Zadar 1981. M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Zadar 1996. M. Zaninović, Pharos od polisa do municipija, ARR 11, Zagreb 1988, 35-48. M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb 1996.
Preporučena literatura:
2. Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb 1999.(Viturvius, De architectura libri decem) F. Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka uDalmaciji kroz zadnji milenij, Zbornik Matice hrvatske, Zagreb 1925, 93-246. F. Bulić, Izabrani spisi, Split 1984. N. Cambi, Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije. U povodu jednog novog nalaza, VAHD 65-67, Split 1965, 55-72. Visa, Urbs, Split 1958, 105-125. I. M. Tronski, Povijest antičke književnosti, Zagreb 1951. V. Vratović, Povijest svjetske književnosti II, Zagreb 1977. Časopisi: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Histria Antiqua, Hortus Artium Medievalium
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu