Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Razvoj hrvatske psihologije u europskom kontekstu
Kratica: PSIBI233Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić
izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Mijo Beljo mag. educ. hist. ( Predavanja )
Opis predmeta: Osnovni cilj kolegija je upoznati studente s razvojem psihologije u Republici Hrvatskoj. Kroz nastavu će studentima biti pružen povijesni pregled razvoja psihologije kao znanosti i posebno kao struke. Značajna je pozornost posvećena razvoju psihodijagnostičkih sredstava kao i dijagnostičkih postupaka s naglaskom na specifičnostima naše primijenjene psihologije.
Bit će pojedinačno analizirana sva tri glavna područja primijenjene psihologije; školska, industrijska i klinička. Posebno će studenti biti upoznati s preduvjetima da su psiholozi samostalno postali struka. Objasnit će se inzistiranje EFPA-e na uvođenju EuroPsy diplome.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu