Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva
Kratica: PSIDI223Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: pred. dr. sc. Natalija Ćurković
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta upoznati studente s ključnim pojmovima, konceptima i principima vanjskog vrednovanja te steći praktična znanja u organizaciji i provedbi različitih oblika vrednovanja. Predmet je namijenjen svim studentima zainteresiranim za rad u čitavoj obrazovnoj vertikali, od vrtića do visokog obrazovanja budući da se različiti oblici vrednovanja sve više koriste u svim segmentima obrazovnog sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu