Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u filozofiju
Kratica: FILBO112Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Izvođači:
Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Upoznavanje s nastankom i razvojem filozofije te različitim oblicima filozofiranja.
Osposobljavanje studenata za kritičko promišljanje o osnovnim pitanjima i problemima filozofije.
Proučavanje i tumačenje klasičnih filozofskih tekstova.

.OPIS SADRŽAJA PREDMETA

1. Uvod u predmet i značenje riječi filozofija, popis literature i obveze studenata.
2. Traganje za znanjem, vrela i oblici filozofije.
3. Filozofija kao oblik života, opća mudrost i znanost.
4. Stožerno doba svjetske povijesti i početci filozofije.
5. Mudraci, sofisti i filozofi.
6. Platonovo poimanje filozofije i dijalektike.
7. Znanost, teorija i praktična filozofija u Aristotela.
8. Filozofija kao znanost o istini.
9. Utemeljenje moderne filozofije uma i subjekta.
10. Kritička obnova filozofije i novo zasnivanje metafizike.
11. Nauk o znanosti i idealistička filozofija.
12. Enciklopedijski sustav filozofije.
13. Prevladavanje metafizike i svršetak filozofije.
14. Filozofija u hermeneutičkom ključu.
15. Kritički racionalizam i filozofija svijeta.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Platon, Protagora, Naprijed, Zagreb 1975. Aristotel, Nagovor na filozofiju, Naprijed, Zagreb 1987. Francis Bacon, Novi organon, Naprijed, Zagreb 1986. René Descartes, Metafizičke meditacije, Demetra, Zagreb 1993. Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, NZ Matice Hrvatske, Zagreb 1984. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciklopedija filozofijskih znanosti (Predgovor Uvod, str. 5-48), Veselin Masleša, Sarajevo 1987. Edmund Husserl, "Kriza europskog ljudstva i filozofija" U: Filozofija kao stroga znanost, Naklada Ljevak, Zagreb 2003, str. 137-171. Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Naprijed, Zagreb 1996., str. 83-196, 261- 281, 397-416.
Preporučena literatura:
2. Wilhelm Jerusalem, Uvod u filozofiju, Knjižara L. Hartman (St. Kugli), Zagreb 1915. Stjepan Zimmermann, Uvod u filozofiju, Narodna prosvjeta, U Zagrebu 1922. Branko Bošnjak, Sistematika filozofije, Naprijed, Zagreb 1977. Branko Despot, Uvod u filozofiju, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1988. Joseph M. Bocheński, Uvod u filozofsko mišljenje, Verbum, Split 1997. Eugen Fink, Uvod u filozofiju, Matica Hrvatska, Zagreb 1998. Thomas Nagel, Što sve to znači? Vrlo kratak uvod u filozofiju, Kruzak, Zagreb 2002. Marijan Cipra, Uvod u filozofiju, Matica Hrvatska, Zagreb 2007. Karl Jaspers, Uvod u filozofiju, Naklada Breza, Zagreb, 2012.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu