Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u filozofiju
Kratica: FILBO112Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj je predmeta studentima pružiti osnovni uvid u filozofsko mišljenje i neke probleme filozofije od njenih početaka do suvremenosti. Studenti će se upoznati s temeljnim filozofijskim pojmovima, pitanjima i metodama filozofije, te s temeljnim granama i područjima filozofije u njihovome jedinstvu. Kroz kolegij studenti će naučiti kako pristupiti čitanju predloženih filozofskih tekstova i sudjelovati u filozofskoj raspravi. Zadaća je kolegija ne samo da prenese uvodna znanja o filozofiji, nego i da razvije sposobnost filozofijskoga mišljenja i postavljanja filozofijskog pitanja, te da potakne na sustavno filozofiranje i ukaže na smisao i svrhu studija filozofije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
Preporučena literatura:
2.
3.
4.
5.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu