Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija kulture
Kratica: FILBO343Opterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zdravko Radman
Izvođači: dr. sc. Marko Kardum ( Seminar )
Opis predmeta: Osnovni je cilj educirati i osposobiti studente za razumijevanje, kritičku analizu, kao i sposobnost komuniciranja složenih kulturnih fenomena, promatranih u kontekstu povijesnih, društvenih, ideoloških, političkih, i dr. okolnosti. U tu svrhu prilagodit će se metodologija nastave tako da omogući filozofijski fundirani pristup multidimenzionalnosti kulture.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cassirer, Ernst:Ogled o čovjeku: Uvod u filozofiju ljudske kulture, Naprijed, Zagreb, 1978.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura:
6.
7.
8.
9.
10.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu