Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija medija
Kratica: FILBI133Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Greguric Knežević
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Greguric Knežević ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij ''Filozofija medija'' promišlja utjecaj medija, posebno masovnih i novih medija, na ontologiju i antropologiju čovjeka u novom okruženju kiborgizirane društvene zbilje. Medij kao nositelj poruke i produžena ruka čovjeka stvara slike povijesne zbilje, njezinu istinu i etičke vrijednosti koje su pod utjecajem ekonomije, politike, vlasnika medija i globalnog utjecaja znanosti i tehnike na svijest i ponašanje ljudi. Kroz kolegij studenti će se upoznati sa različitim teorijama medija, mediologije i filozofije medija (Harold Innis, Marshall McLuhan, Walter Benjamin, Theodor Adorno i Max Horkheimer, Regis Debray, Günther Anders, Guy Debord, Jean Baudrillard i dr.)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
Preporučena literatura:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu