Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija kibernetičke kulture
Kratica: FILDI253Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uvodi studente u rasprave o bitnim ontološkim određenjima čovjeka te se bavi promišljanjem znanstveno-tehničko-kibernetičkog produkcijskog procesa koji postavlja prirodnog čovjeka u djelomično umjetno biće. Kibernetika kao tehno-logika znanstvenog rada postavlja svijet znanstvene istine i slobode. Promišljanjem biti znanstvenog rada koji svojim postupcima kiborgizira čovjeka i cjelokupnu povijesnu zbilju nastojimo doći do obzora mišljenja mudrosti koje opunomoćuje kiborgoetiku u onome što mogu znati i što nam je činiti. Je li čovjek u svom znanstveno-tehničko-kibernetičkom ustrojstvu, uopće može pronaći svoje mjesto za ozbiljenje ili će ono zauvijek ostati proizvod znanstvenog rada koji sebeproizvodi, sebestavlja, seberealizira i sebeodređuje kao vrhovni bitak u Ništa. Zadatak ovog kolegija je promisliti opasnosti doba znanstvenog rada i potražiti smisao svog postojanja u horizontu mišljenja mudrosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
Preporučena literatura:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu