Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Koncepti i teorije medijskih utjecja
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: v. pred. mr. sc. Zdeslav Milas
Izvođači: dr. sc. Igor Vranić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je upoznati studente s dugom poviješću ideje o medijskim utjecajima kao i sa teorijskim perspektivama znanstvenog istraživanja utjecaja medija. Pridonijeti temeljnim znanjima o utjecajima medija na društvo i pojedinca kroz analizu teorijskih pravaca i škola te uvid u temeljne pravce i teorije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Uvod u znanost o medijima i komunikologiju,Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Anika Rešetar, Dubravka Sušilović, 2006, 156-240
2. Medijska pismenost, Potter, J., Clio, 2011, 123-167
4. Mass Communication Theory An Introduction, Denis McQuail, SAGE Publications Limited, 1994, 325-372
Preporučena literatura:
3. Medijske prezentacije tjelesnog izgleda i samopredodžba mladih, Kuhar, M, 2005. 97-113
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu