Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Elektronički tekstovi
Kratica: KOMDI123Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ljubica Josić
Izvođači: doc. dr. sc. Ljubica Josić ( Seminar )
Opis predmeta: Kolegij je posvećen analizi iskustva čitanja i pisanja elektroničkih tekstova. Polazi se od definiranja razlika elektroničkoga teksta (hiperteksta) i tzv. tradicionalnoga teksta, s naglaskom na izmijenjene uloge čitatelja i autora, a posebno se obrađuje mogućnost višestrukoga autorstva (npr. mrežne enciklopedije otvorenoga tipa). Baveći se komunikacijskim kontekstom elektroničkih tekstova, na kolegiju se stječu znanja i o tekstnoj proizvodnji identiteta na društvenim mrežama, elektroničkome izdavaštvu i autorskim pravima, neprofitnim mrežnim medijima, funkciji teksta u računalnim igrama, elektroničkoj književnosti. Cilj je razviti i usavršiti vještine vezane ne samo uz prepoznavanje već i uz kreiranje raznih tipova elektroničkih tekstova.
Obvezna literatura:
Baron, Naomi S. (2015). Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford University Press.
Bolter, Jay D. (2001). Writing Space: Computers, Hypertext, and Remediation of Print. Lawrence Erlbaum Associates.
Sorel, S. i S. Janković-Paus. (2012). Nestanak linearnosti?. Filozofski fakultet u Rijeci, e-izdanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3. e-izdanje
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu