Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatska gastronomija i enologija
Kratica: KROBI112Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Ksenija Marković
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marina Krpan ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznavanje studenta s gastronomijom i enologijom kao elementima baštine i identiteta, ukazujući na regionalnu raznolikost i posebnost uslijed različitih kulturoloških utjecaja te utjecaja zemljopisnog položaja, kao i klimatskih i gospodarskih uvjeta. U okviru predmeta studente će se osposobiti za razlikovanje osnovnih sastojaka hrane te senzorskih karakteristika hrane i prehrambenih proizvoda, prepoznavanje različitih vrsta prehrane na području RH te njihovog utjecaja na zdravlje, razumijevanje značaja zaštite autohtonih prehrambenih proizvoda koji imaju posebne značajke, te očuvanja principa mediteranske prehrane kao nematerijalne kulturne baštine.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Pejić, I. (2008) Vinova loza - Ampelografija, ekologija, oplemenjivanje, Školska knjiga, Zagreb.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu