Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija migracija i etničnosti
Kratica: SOCDI874Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: dr. sc. Katica Jurčević ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s temeljnim pojmovima, teorijskim konceptima migracija i etničnosti. Kritičko i interdisciplinarno istraživanje ovih tema prikazuje se kroz povijesnu i suvremenu perspektivu migracija, kroz razumijevanje složenosti etničkih odnosa, etničkoga identiteta i etničkih zajednica. Pri tom se naglasak stavlja na hrvatske vanjske migracije i etnički identitet hrvatskih etničkih zajednica u europskoj i prekooceanskoj perspektivi.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mesić, M. Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta, 2002. Perić Kaselj, M i Škiljan, F. Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: kultura, granice, države" Zagreb: IMIN, 2018. Jurčević, K. Stari kraj i novi svijet: migracije hrvatskih iseljenika i akulturacija u SAD-u 1880-1940, Zagreb: DIS, Institut društvenih znanosto Ivo Pilar, 2010. Čapo,J., Jurčević K. Povratak kao dolazak:migracijski procesi i transnacionalni prostori. Didov san. Transgranična iskustva hrvatskih iseljenika (ur. Jasna Čapo, Caroline Hornstein Tomić, Katica Jurčević). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014., str. 15-41. Wertheimer-Baletić, Alica. Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika, Samobor: Merdijani, 2017.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu