Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
Kratica: EDU113Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači:
Opis predmeta: Metodika nastave hrvatskoga jezika
1. OPĆE INFORMACIJE
Nositelj predmeta doc. dr. sc. Davor Piskač
ECTS
Nastava se izvodi po 2 sata predavanja tjedno

Cilj je predmeta upoznati studenta s nastavom kao vrlo složenim sustavom posredovanja znanja i vještina kroz teoriju nastave, teoriju metodike svojstvenu humanističkim znanostima te metodika nastave Hrvatskog jezika kao školskog predmeta

Sažeti sadržaj predmeta razrađen prema satnici predavanja:

Definiranje ciljeva i zadataka. Metodika u odgojno obrazovnom radu.
Osnovno metodičko pojmovlje (nastava poučavanje, učenje, odgoj, obrazovanje, škola, dijalektička interakcija)
Nastavnikovo okruženje (ravnatelj, doravnatelj, školsko vijeće, kolege, učenici itd)
Oblici nastave (nova znanja, vještine, odgojni stavovi, otvorena nastavna struktura)
Suvremena nastavna načela (motiviranje, strukturiranje nastavnih sadržaja, usredotočenost na cilj itd.)
Suvremena metodika nastave Hrvatskoga jezika (teorija primjene psiholoških spoznaja u poučavanju i učenju)
Tipovi nastavnika (autoritativni, indolentni, demokratski)
Metodika nastave Hrvatskog jezika (naziv, predmet poučavanja, poučavanje nastavnih metoda)
Nastava književnosti u odgojno obrazovnomu procesu
Nastava jezika u odgojno obrazovnomu procesu
Planiranje nastave
Mjesto i oblik radne grupe
Samoprovjera nastavnika
Izvođenje nastave
Domaće zadaće

Obveze studenata

Redoviti dolazak na predavanja
Sudjelovanje u raspravama
Izrada dijela operativnog plana i programa
Izrada jedne pripreme za nastavni sat
Pismeno polaganje ispita na osnovi obvezatne literature (15 pitanja)

Obvezna literatura:
Pranjić, Marko (2013), Nastavna metodika u riječi i slici, Zagreb: Hrvatski studiji
Zakoni, pravilnici i dokumenti za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

Katalog odobrenih udžbenika hrvatskoga jezika i književnosti za školsku godinu u kojoj se kolegij izvodi
Rosandić, Dragutin, Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
Bognar, L. Matijević, M. (2005), Didaktika: Zagreb: Školska knjiga
Cowley, S.(2006), Tajne uspješnog rada u razredu, Zagreb: Školska knjiga
Jelavić, F. (2008), Didaktika, Zagreb: Naklada slap
Kiper, H. Mischke, W. (2008), Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa
Kyriacou, Ch (1997), Nastavna umijeća, Zagreb: Educa
Meyer, H. (2002), Didaktika razredne kvake, Zagreb: Educa
Meyer, H. (2005), Što je dobra nastava, Zagreb: Educa
Neil, S. (1994), Neverbalna komunikacija u razredu, Zagreb: Educa
Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Educa
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu