Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demografija 1
Kratica: DEMO113Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Akrap
doc. dr. sc. Marin Strmota
Izvođači: prof. dr. sc. Anđelko Akrap ( Seminar )
Krešimir Ivanda bac. ( Seminar )
doc. dr. sc. Marin Strmota ( Seminar )
Opis predmeta: Pružiti temeljna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj.
Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva.
Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema.
Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa.
Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije.

Područja i teme koje su obrađuju:
1. Uloga stanovništva u društveno-gospodarskom razvoju;
2. utjecaj gospodarskoga i društvenoga razvoja na razvoj stanovništva;
3. demografija kao društvena znanost;
4. osnovne jedinice proučavanja u demografiji;
5. podjela demografije;
6. predmet i metode demografije;
7. demografski razvoj i razvoj stanovništva;
8. izvori podataka o stanovništvu;
9. klasifikacija demografskoga znanja;
10. kretanje svjetskoga stanovništva kroz povijest;
11. etape/podetape razvoja stanovništva i teorija demografske tranzicije;
12. specifičnosti tranzicije u razvijenim zemljama te u zemljama u razvoju;
13. kretanje stanovništva i društveno-ekonomske posljedice;
14. demografska bilanca; prirodno kretanje stanovništva i analitički pokazatelji;
15. fertilitet i mortalitet,
16. opći i specifični pokazatelji/stope;
17. direktna i indirektna metoda standardizacije općih stopa;
18. odrednice nataliteta (fertiliteta) i mortaliteta;
19. tablice mortaliteta;
20. reprodukcija stanovništva (bruto i neto pokazatelji);
21. i dalje Izlaganje seminarskoga rada i osvrt na njega.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Wertheimer-Baletić, Alica. Stanovništvo i razvoj, MATE, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu