Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
Kratica: DEMO212Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s kvalitativnim i kvantitativnim metodama istraživanja (koji se koriste u istraživanju hrvatskoga iseljeništva), te
mogućnostima primjene i upotrebe određenih istraživačkih postupaka/metoda kroz konkretni istraživački rad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Mejovšek, Milko (2008). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima, Jastrebarsko: Naklada Slap.
2. Živković, fra Ilija; Šporer, Željka; Sekulić, Duško (1995). Asimilacija i identitet. Studija o hrvatskom iseljeništvu u SAD i Kanadi. Zagreb, Školska knjiga.
Preporučena literatura:
3. Berg, B. L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences. 4th edition Boston, MA: Allyn & Bacon.
4. Božić, Saša (2013). "Is There Croatian Diaspora in Europe? From 'Gastarbeiters' to Transmigrants and Ethnics", Croatian Studies Review 8(1): 117-134
5. Božić, Saša i Kuti, Simona (2012). "Hrvatske migrantske organizacije u Europi", u: Saša Božić (ur.) Institucionalizacija hrvatske dijaspore. Oblici migrantskog udruživanja - primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije, Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, str. 81-99.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu