Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove matematike u demografiji
Kratica: DEMO312Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Zrinka Lukač
Izvođači: prof. dr. sc. Zrinka Lukač ( Vježbe u praktikumu )
Opis predmeta: Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima linearne algebre, diferencijalnoga računa i integralnoga računa s odgovarajućim demografskim primjenama. Razvijanje sposobnosti mišljenja i logičkoga zaključivanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Lukač, Zrinka (2014). Matematika za ekonomske analize, Zagreb: Element.
Preporučena literatura:
2. Skripta: Matematičke metode u demografiji (Z. Lukač)
3. Smith, P. D., Keyfitz, N. (2013) Mathematical Demography, 2nd Edition Le Bras, H., Wachter, W. K. (Ed.), Demographic Research Monographs, Springer.
4. Kim, Y.J. i R. Schoen. (1993) Crossovers that Link Populations with the Same Vital Rates, Mathematical Population Studies 4:1-19.
5. Keyfitz N. - H. Caswell, Applied Mathematica Demography, Springer, 2010.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu