Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest hrvatskoga iseljeništva
Kratica: DEMO513Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Josip Jurčević
Izvođači: doc. dr. sc. Wollfy Krašić ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu sustavna osnovna saznanja o povijesti hrvatskoga iseljeništva za razdoblje od polovice XIX. stoljeća te da ih se strukovno osposobi i potakne na daljnja istraživanja kako bi se pridonijelo složenijem i potpunijem razumijevanju moderne hrvatske povijesti, u kojoj je naglašen nedostatak znanja o hrvatskom iseljeništvu i njegovoj ulozi u dinamičnim povijesnim procesima.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Čizmić, Ivan; Sopta, Marin; Šakić, Vlado "Iseljena Hrvatska", Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.
2. Holjevac, Većeslav, "Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1967.
3. Stanković, Vladimir "Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine", Zagreb, 1985.
Preporučena literatura:
4. Antić, Ljubomir, "Hrvati u Južnoj Americi do godine 1914.", Zagreb, 1991.
5. Bauer, Ernest, "Život je kratak san. Uspomene 1910-1985.", Barcelona-München, 1986.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu