Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Teorija migracija
Kratica: DEMO612Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: dr. sc. Katica Jurčević
Izvođači: doc. dr. sc. Stjepan Šterc ( Seminar )
Opis predmeta: Upoznati studente s osnovnim pojmovima i teorijskim konceptima, uzrocima i posljedicama migracija. Kritički i interdisciplinarni pristup migracijskim temama kroz povijesnu i suvremenu perspektivu migracija. Razviti razumijevanje za složenost etničkih odnosa u migracijskim i postmigracijskim procesima s naglaskom na identitet hrvatskih iseljeničkih zajednica u europskoj i prekooceanskoj perspektivi.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mesić, Milan (2002). Međunarodne migracije, tokovi i teorije. Zagreb: Zavod za sociologiju Filozofskoga fakulteta
2. Koser, K. (2007), International Migration. A very short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
3. Rogić, I. i Čizmić, I. (2011). Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Preporučena literatura:
4. Božić, S. (2012) Društveni oblici dijaspore. U: Institucionalizacija hrvatske dijaspore: oblici migrantskog udruživanja-primjeri iz Europe, Južne Amerike i Australije,ur. Božić, Saša. Zagreb: Jesenski i Turk, 9-25.
5. Bućin, Rajka - Marijana Jukić - Tatjana Šarić (2015). Katalog izložbe Hrvatsko iseljeništvo kroz fondove i zbirke HDA (od kraja 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata). Odabrane teme, Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu