Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demografija 2
Kratica: DEMO123Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Anđelko Akrap
doc. dr. sc. Marin Strmota
Izvođači:
Opis predmeta: Pružiti interdisciplinarna znanja nužna u proučavanju problematike razvoja stanovništva i njegovih implikacija na ukupni društveno-gospodarski razvoj.
Osposobiti studente odgovarajućim konceptualnim i analitičkim alatima u proučavanju stanovništva.
Pružiti mogućnost za razvoj i primjenu ovih alata u rješavanju problema.
Osposobiti znanjem i razumijevanjem odnosa između kretanja stanovništva i gospodarskih, društvenih i geografskih procesa.
Razviti vještine i kompetencije za uspješno provođenje primarnih istraživanja vrijednih objavljivanja u području demografije.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Wertheimer-Baletić, Alica (1999), Stanovništvo i razvoj, Zagreb: MATE.
Preporučena literatura:
2. Lasić, Stanko (2009). Pravo na rođenje u učenju Crkve, priredio P. M. Radelj, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.
3. Gelo, Jakov, Anđelko Akrap i Ivan Čipin (2005). Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb.
4. Wertheimer-Baletić, Alica (1983.), "Ekonomski aktivno stanovništvo SR Hrvatske - stanje i tendencije.", Ekonomski pregled 34/11-12: 425-437.
5. Wertheimer-Baletić, Alica (1991.). Promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva Hrvatske u poslijeratnom razdoblju. Zagreb: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu