Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demografske mjere i modeli
Kratica: DEMO222Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 15(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Marin Strmota
Izvođači:
Opis predmeta: Predmet ima za cilj razvijanje analitičkih i interpretativnih vještina studenata upoznavanjem s osnovnim konceptima i mjerama smrtnosti, fertiliteta i migracija, kao i sa osnovnim demografskim metodama poput tablica doživljenja, metoda standardizacije i predviđanja kretanja stanovništva. Takvo znanje je neophodno za rad sa statističkim materijalima o stanovništvu i bit će korisno za većinu kvantitativnih društvenih znanosti.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Preston, S., Heuveline, P., Guillot, M. (2001) Demography: Measuring and Modeling Population Processes. Blakcwell Publishing.
2. Rowland, D.T. (2003) Demographic Methods and Concepts, Oxford University Press, Oxford.
Preporučena literatura:
3. Weeks, R. J. (2015) Population: An Introduction to Concepts and Issues, 12th Edition, Wadsworth Publishing.
4. Breznik, D. (1988) Demografija. Analiza, metodi i modeli, Naučna knjiga, Beograd.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu