Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
Kratica: DEMO323Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Bušić ( Seminar )
Opis predmeta: Prepoznati i primijeniti teorijske okvire povijesnih migracija i demogeografske prostorne pokretljivosti.
Upoznati studente s demogeografskim tipološkim obilježjima prostorne pokretljivosti hrvatskoga stanovništva u prošlosti.
Predočiti i objasniti studentima povode, uzroke, tijek i posljedice povijesnih migracija hrvatskih zajednica od XIII. do XXI. stoljeća.
Predočiti studentima dezintegracijske povijesne procese potaknute vojnim sukobima i osvajanjima od XIV. do početka XVIII. stoljeća sa stajališta iseljenja hrvatskih populacija izvan matičnoga hrvatskoga ozemlja.
Uvesti studente u proces sintetskoga razmišljanja o sastavnicama kulturnoga i nacionalnoga identiteta, koje su se oblikovale unutar autohtonih hrvatskih zajednica u okolnim zemljama tijekom modernizacijskih povijesnih procesa standardizacije, transformacije i integracije u XIX. i XX. stoljeću.
Upoznati zaslužne Hrvate, kao što su branitelji identiteta Hrvata u Bačkoj, mučenici za ideale (Grgo Jasenović i Mišo Jelić); promicatelji hrvatske riječi iz Bačke u iseljeništvu i svekolikoga hrvatskoga zajedništva (Marko Čović), Ljudevit Lajčo Budanović, Jelena Čović, Matija Evetović, Mišo Mandić, Petar Pekić, Blaško Rajić i Antun Karagić; ili kao što su čuvari čvrstih veza gradišćanskih Hrvata s matičnom domovinom Mate Meršić Miloradić i Ignac Horvat.
Dovesti studente do sagledavanja složenosti funkcioniranja današnjega institucionalnoga okvira i manjinskoga položaja hrvatskih iseljeničkih autohtonih zajednica u okolnim zemljama.
Opisati kulturu, povijest i jezik starijega hrvatskoga iseljeništva.
Razumjeti posljedice manjinskoga položaja starijega hrvatskoga iseljeništva od doseljenja do danas. Usporediti današnju realizaciju manjinskih i ljudskih prava hrvatskih autohtonih zajednica u okolnim zemljama.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Skenderović, Robert (2017). Povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca) od doseljenja do propasti Austro-Ugarske Monarhije, HIP i ZKVH, Slavonski Brod.
2. Holjevac, Željko (2006). Gradišćanski Hrvati u Mađarskoj i Hrvati u Slovačkoj: analiza hrvatskih naselja u zapadnoj Mađarskoj i Slovačkoj, Zagreb.
3. Čolak, Nikola - Ive Mažuran (2000). Janjevo sedam stoljeća opstojnosti Hrvata, Zagreb: Udruga Janjevo.
4. Krpan, Stjepan (1990). Hrvati u Rekašu kraj Temišvara, Zagreb: Kršćanska sadašnjost.
Preporučena literatura:
5. Bara, Mario (2011). Prešućeni karaševski Hrvati: Karaševci u vojvođanskom dijelu Banata (članak), Godišnjak za znanstvena istraživanja, Subotica: ZKVH.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu