Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijesna demografija
Kratica: DEMO523Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi su predmeta upoznavanje studenata s važnošću povijesne demografije, omogućavanje razumijevanja osnovnih demografskih pojmova i procesa koji su se odvijali u stanovništvu u prošlosti te prikazivanje mogućnosti interpretacije povijesnih procesa na temelju povijesnih vrela.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Vladimir Stipetić i Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004.
2. Nenad Vekarić, "Metoda 'reprezentativne kapi' i genealoška metoda u povijesnoj demografiji", Povijesni prilozi 29/39 (2010): 23-38.
3. Miroslav Bertoša, "Matične knjige - arhivsko vrelo o demografskim previranjima predindustrijske Europe", Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci 41-42 (2000.), str. 315-352.
Preporučena literatura:
4. Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (zbornik). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu