Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Tipologija iseljavanja
Kratica: DEMO622Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tado Jurić
Izvođači: pred. Goran Radoš ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je predstaviti multidisciplinarne teorije i koncepte međunarodnih migracija, uz kritički osvrt na suvremene trendove hrvatskoga društva.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Mesić, Milan, Međunarodne migracije: tokovi i teorije, Filozofski fakultet, Zagreb, 2002.
2. Tado Jurić (2018.), Iseljavanje Hrvata u Njemačku. Gubimo li Hrvatsku, Školska knjiga, Zagreb, 2018. (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
3. Akrap, Anđelko i Strmota, Marin (2015): Veliki iseljenički valovi iz Hrvatske od kraja 19. do kraja 20. stoljeća u zborniku: Hrvatska izvan domovine, Sopta, Marin ; Maletić, Franjo ; Bebić, Josip (ur.). Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.
4. Božić, Saša, Etničnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina, u: Čičak-Chand, Ružica (ur.) Etničnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa, IMIN, HSD, Jesenski i Turk, Zagreb, 1998, str. 85-100.
5. Božić, Saša, Uloga dijaspore u procesu transnacionalizacije, Revija za sociologiju 32(3-4): 117-132, 2001.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu