Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Mozak, spoznaja, odgoj i obrazovanje
Kratica: PSIBI873Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Dunja Jurić Vukelić mag. psych. ( Predavanja )
Šimun Žepina mag. psych. ( Predavanja )
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim kognitivnim, neuroznanstvenim i psihologijskim tumačenjima dinamičkoga odnosa neuralne osnove, spoznajnih procesa, odgoja i obrazovanja. Predmet je namijenjen studentima srednjoškolske razine znanja iz humane biologije i psihologije te je osmišljen s predavačke platforme istraživača i nastavnika zainteresiranih za interdisciplinaran, kognitivno-neuroznanstveni pristup odgoju i obrazovanju. Student će steći osnovni uvid u spoznajne procese koji u značajnoj mjeri određuju školski uspjeh i odgojno-obrazovne procese s jasnim naglaskom na njihovu neuralnu osnovu i funkciju u odgoju i obrazovanju. Pri tome će imati priliku vidjeti slikovite prikaze tri temeljne sastavnice predmeta - neuralne osnove, kognitivnoga procesa, obrazovnoga ishoda - te raspravljati o dvosmjernosti njihove povezanosti. Susrest će se s različitim mjerama navedene tri temeljne sastavnice te upoznati izazove s kojima se suočavaju stručnjaci odgojno-obrazovnih znanosti u pokušaju primjene dostignuća iz više znanstvenih disciplina. Osim snažnoga naglaska na interdisciplinarnom dijalogu, predmet se bavi i premošćivanjem jaza između istraživanja i prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu