Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija demokracije
Kratica: FILBIZP3Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Izvođači: prof. dr. sc. Pavo Barišić ( Seminar )
Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA

1. Uvod u filozofiju demokracije, popis literature i obveze studenata.
2. Filozofija i demokracija, osnovni pojmovi, teme i pitanja.
3. Demokracija na prekretnici.
4. O idealu vladavine puka.
5. Prispodobe o lađi demokracije.
6. Idejni izvori vladavine puka i republikanskih ideja.
7. Deliberativna demokracija i rasudna snaga mnoštva.
8. O genealogiji javnosti u demokraciji.
9. Perspektive javnosti u demokraciji.
10. Demokracija bez etosa?
11. Građanska krjepost u demokraciji.
12. Etički ideal demokracije.
13. Ugrožava li globalizacija demokraciju?
14. Demokracija i postdemokracija.
15. Kozmopolitska demokracija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Alexis de Tocqueville, O demokraciji u Americi, Informator, Zagreb 1995. Robert A. Dahl, Demokracija i njezini kritičari, Politička kultura, Zagreb 1999. Pavo Barišić, Ideal vladavine puka. Uvod u filozofiju demokracije, Hrvatsko filozofsko društvo / Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Zagreb / Split 2016.
2.
3.
Preporučena literatura:
4.
5.
6.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu