Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo
Kratica: POVBI124Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić
Izvođači: Josip Papak mag.hist. et mag.educ.hist. ( Seminar )
Opis predmeta: Kroz upoznavanje s poviješću i djelovanjem Ujedinjenih naroda nastojat će se definirati, objasniti i vrjednovati najvažniji vidovi Organizacije ujedinjenih naroda poput održavanja mira i sigurnosti u svijetu, razvijanje dobrosusjedskih odnosa, ekonomske suradnje, širenje snošljivosti i promicanja poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka.

Opis sadržaja predmeta:
1. Uvodno predavanje, upoznavanje sa specifičnom ulogom i sustavom Ujedinjenih naroda
2. Djelovanje Lige naroda
3. Osnivanje Ujedinjenih naroda, Povelja Ujedinjenih naroda
4. Struktura i djelovanje Ujedinjenih naroda
5. Vijeće sigurnosti i utjecaj stalnih članica (P5)
6. Uspostava Mirovnih misija Ujedinjenih naroda
7. Mirovne misije od kraja Hladnoga rata do danas
8. Mirovne misije na području Republike Hrvatske
9. Globalna sigurnost i terorizam te utjecaj Ujedinjenih naroda u međunarodnim odnosima
10. Suvremeni izazovi i reforma Ujedinjenih naroda
11. Specijalizirane agencije i tijela Ujedinjenih naroda
12. UNESCO, Popis svjetske prirodne i kulturne baštine i Popis ugrožene svjetske baštine
13. Promicanje poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda čovjeka
14. Globalni ciljevi održivoga razvoja do 2030. godine
15. Članstvo Republike Hrvatske u agencijama i tijelima Ujedinjenih naroda
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu