Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Filozofija politike
Kratica: FILDO783Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Pavo Barišić
Izvođači:
Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA

1. Uvod u filozofiju politike, popis literature i obveze studenata.
2. Osnovni pojmovi, teme i pitanja filozofije politike.
3. Politička zajednica i određenje države.
4. Platonovo utemeljenje filozofije politike.
5. Aristotelova praktična filozofija i povezanost etike i politike.
6. Podjela i ciklične teorije državnih ustava, promjene i uzroci prevrata, pravo na otpor.
7. Privid i bitak u politici, makijavelizam i antimakijavelizam.
8. Osobine vladara, uspjeh u politici, republikanizam i građanske krjeposti.
9. Od Levijatana do teorija vječnoga mira.
10. Nacrt znanosti o državi i filozofija svjetske povijesti.
11. Liberalne političke teorije od Lockea do Rawlsa.
12. Teorije deliberativne i kozmopolitske demokracije.
13. Kriza i pravci suvremene političke filozofije.
14. Normativna filozofija politike i rehabilitiranje praktične filozofije.
15. Politika kao znanost i kao poziv.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Aristotel, Politika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 1992.
2. Niccolo Machiavelli, Vladar, Globus, Zagreb 1985.
3. Thomas Hobbes, Levijatan, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2004.
4. Immanuel Kant, K vječnom miru. Pravno-politički spisi, Politička kultura, Zagreb 2000.
5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Osnovne crte filozofije prava. Običajnost 142-360, Veselin Masleša //Svjetlost, Sarajevo 1989. Max Weber, Vlast i politika, Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb 1999. John Rawls, Politički liberalizam, Kruzak, Zagreb 2000. Hannah Arendt, Vita activa, August Cesarec, Zagreb 1991.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu