Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest Hrvata u Vojvodini u 19. i 20. stoljeću-nacionalni i kulturni identitet
Kratica: POVBI453Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj kolegija je:

- Pružiti studentima relevantne spoznaje o hrvatskim etničkim zajednicama Bunjevcima i Šokcima na prostoru Baranje, Bačke i Banata te također istočnog Srijema u razdoblju od 1918. do 1991. godine

- Upoznati studente o integracijskim i dezintegracijskim povijesnim procesima koji su utjecali na položaj Hrvata u Vojvodini tijekom 20. stoljeća

- Upoznati student s razlozima odselidbi Bunjevaca i Šokaca izvan matičnog teritorija te njihovo naseljavanje u okolnim zemljama (Ugarska/Mađarska, Vojvodina/Srbija)

- Osposobiti studente za povijesnu analizu kulturnih, društvenih i političkih prilika Hrvata u Vojvodini glede očuvanja njihovoga nacionalnog i kulturnog identiteta tijekom 20. stoljeća.

- Osposobiti student za pravilan odabir primarnih i sekundarnih nastavnih materijala i tehničkih sredstava koji će im olakšati izvođenje nastavnih jedinica s temama u kojima se obrađuje gradivo vezano za povijest Hrvata u Vojvodini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura: A. Sekulić; Bački Hrvati-narod, život i običaji, Zagreb 1991. K. Bušić; Migracije i Kulturni identitet Hrvata Bunjevaca, Subotica 2004. K. Bušić; Povijesni okvir pri istraživanju bačkih i srijemskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), Vukovar-Nijemci, 2008. P. Pekić; Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih dana do 1929. godine, Zagreb, 1930. M. Evetović; Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata, Subotica, 2010. J. Temunović; Subotička matica, Subotica, 2002. A. Toth, B. Dobos, O Bunjevcima u Mađarskoj, Subotica 2015. T. Žigmanov; Hrvati u Vojvodini danas-Traganje za identitetom, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: Grupa autora; Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka, Zagreb, 1993. Grupa autora; Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1-14 Subotica, 2004.-2019. A. Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi: povijest hrvatskih imena u Baranji, Zagreb, 1996. Grupa autora; Vukovarsko-srijemska županija, Prostor, ljudi, identitet, Zagreb-Vukovar, 2012. Gvozdić-Filjak, Z. i Lončarević, J. Srijem kalvarija Hrvata, Zagreb, 1995. L. Heka; Dalmatini (Bunjevci) u Slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici, Subotica 2015. S.Mačković; Proslava 250. obljetnice doseljenja veće skupine Bunjevaca (1686.-1936.), Zagreb 2015.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu