Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Gospodarska povijest hrvatskoga modernoga društva
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni ciljevi kolegija jesu upoznati studente s osnovama gospodarske povijesti, njezinim razvojem na europskom tlu od srednjega vijeka do modernoga doba te u tom kontekstu objasniti i ekonomske prilike na tlu Hrvatske. Pri tome je cilj razviti konstruktivno uzročno-posljedično i kritičko razvijanje o tome kako su globalne europske gospodarske prilike direktno utjecale na razvoj ekonomije na području hrvatskih zemalja. Poseban naglasak dati će se strukturalnom razdoblju modernizacije Hrvatske u okviru državnih tvorevina u kojima su se hrvatske zemlje nalazile.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu