Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj
Kratica: POVDO234Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Izvođači:
Opis predmeta: Razvoj demokratskih promjena kao preduvjet i temelj nastanke moderne Republike Hrvatske važna je tema za razumijevanje suvremenoga hrvatskoga društva. Ovo razdoblje obuhvaća više od deset godina tijekom kojih je Hrvatska prošla put od administrativne cjeline u okviru socijalističke Jugoslavije do samostalne i međunarodno priznate države. Zbog važnosti ove teme nužno je definirati i logički povezati ključne aktere, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj razini, koji su utjecali na stvaranje samostalne Hrvatske, ali i na njezino profiliranje kao parlamentarne demokratske države. Iz toga razloga, ovaj kolegij ima kao cilj popuniti historiografsku prazninu koja im je do sada nedostajala o ovoj važnoj temi, te studentima diplomskoga studija povijesti pružiti temeljne podatke putem kojih bi shvatili karakter društva u kojem žive.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu