Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Odnos Crkve i države
Kratica: POVDI983Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Popić
Izvođači: dr. sc. Valerija Macan Lukavečki ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s kompleksnošću odnosa između dviju povijesnih institucija, Crkve i različitih država s kojima od samih svojih početaka bilježi negativne i pozitivne doticajne točke. Kolegij će s jedne strane obrađivati političku povijest država, njene interese i razloge zbog kojih određene države ulaze u bliži doticaj i suradnju s Crkvom, razloge njihova približavanja ili udaljavanja, prilagodbe koje su vršile jedna i druga u svrhu ove suradnje zbog obostranog interesa, no i primjere direktnog sukoba, neslaganja te načina na koji su ih rješavale.
Cilj je kolegija razjasniti stajališta jedne i druge strane kako bi studenti što objektivnije mogli sagledati određene teme kao što sučesto osuđivani primjeri inkvizicije, križarskih ratova i slično. Ujedno studnet dobiva jasniji pregled područja u kojima je europska kultura duboko ukorijenjena kna kršćanskim temeljima od samih početaka.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
4.
5.
Preporučena literatura:
3.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu