Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Usmena povijest o ratovima u Hrvatskoj
Kratica: POVDI976Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Bušić ( Seminar )
Opis predmeta: Ciljevi kolegija su upoznati studente s osnovnim teorijskim i metodičkim znanjima i tehnikama u istraživanju usmene povijesti u 20. stoljeću. Pružiti studentima relevantne spoznaje o ratovima u Hrvatskoj (Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Hrvatski domovinski rat) kako bi studenti to stečeno znanje mogli komparirati te povezati teorijske spoznaje usmene povijesti s kritičkom analizom povijesnih dokumenata. Osposobiti studente da uz pomoć metoda usmene povijesti steknu razumijevanje o "povijesti odozdol", tj. utjecaju ratnih događanja na pojedince ili skupine ljudi u povijesnim procesima društvene, političke, gospodarske i kulturne transformacije prije u tijeku i nakon ratnih sukoba. Pripremiti studente za samostalno terensko anketno istraživanje i prezentiranje rezultata tih istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Literatura: R. Sterling; Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2003. D. Rehak; Putevima pakla-Kroz srpske koncentracijske logore, 1991. u 21. stoljeće, Zagreb, 2000. Grupa autora; Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, 1995. O. Orlić; Kako metodu usmene povijesti / oral history uklopiti u muzejsku izložbu?, Zagreb, 2006.(Izvorni znanstveni rad) A. Benčić; Osobna sjećanja sudionika i sudionica Domovinskog rata, Zagreb, 2017. (Izvorni znanstveni rad) M. Cupak Hamill; Arhivistika i usmena povijest, Zagreb, 2002. (Stručni članak)
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: Introduction to Oral History, http: www. baylor.edu/oralhistory R. Jambrešić Kirin; Personal narrativ on war: A challenge to women´s essays and ethnography in Croatia, 1999. L. Čale Feldman, R. Senjaković, I. Prica; Fear, Death and Resistenc. An Ethnography on War : Croatia 1991.-92., Zagreb, 1993.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu