Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Psihologija oglašavanja
Kratica: PSIDI873Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dario Vučenović
Izvođači: Lea Andreis mag. psych. ( Seminar )
Opis predmeta: Sadržaj predmeta omogućit će studentima razviti opće i specifične kompetencije vezane uz ovladavanje temeljnim znanjima i vještinama oglašavanja s naglaskom na digitalni marketing. Također, studenti će steći vještine planiranja kampanja, procjenjivanja i vrjednovanja njihove učinkovitosti na različitim platformama i korištenja različitih alata. Cilj predmeta bit će razumjeti potrebe ciljanih skupina, kao i specifičnosti proizvoda/usluga koje se oglašavaju kako bi se marketinške aktivnosti optimalno usmjerile i postigao željeni učinak. Studenti će sudjelovati u izradi oglasa na pojedinim platformama te u izradi cjelokupnih kampanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu