Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Analiza društvenih tijekova
Kratica: SOCBI234Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: prof. dr. sc. Stipan Tadić
Izvođači: Davor Ivo Stier dipl.pol. ( Predavanja )
Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Usvajanje temeljnih elemenata analitičkoga razumijevanja društvenih i političkih procesa.
Upoznavanje s glavnim političkim doktrinama i ideologijama i njihova utjecaja na društvene tijekove.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Definirati gospodarske, kulturne i političke društvene tijekove, prevladavajuće društvene vrjednote, postojeće oblike društvenoga djelovanja, kao i oblike i funkcije različitih tipova društvenosti.
Interpretirati nastanak, značenje i primjene pojedinih socioloških teorija.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Prepoznavati i razumijevati temeljne teorijske elemente društvene i političke analize.
Svladati osnovne metode te razviti sposobnost njihove primjene u konkretnim društvenim i političkim situacijama.
Prepoznati utjecaj koji razni svjetonazorski pristupi mogu imati na analizu društvenih tijekova i političke realnosti.
Izgraditi kritičko stajalište prema društvenim tijekovima i fenomenima

Opis sadržaja predmeta
1. Upoznavanje sa sadržajem predmeta. Značaj i opsega analize društvenih tijekova
2. Metode istraživanja društvenih i političkih tijekova. Opća teorija sustava i njena primjena u društvenoj i političkoj analizi
3. Komparativne metodologije
4. Uloge istraživanja javnoga mijenja u društvenoj i političkoj analizi
5. Filozofski pristupi i njihov utjecaj na političku analizu. Idealizam i realizam
6. Utjecaji idealizma i realizma na političku analizu u međunarodnim odnosima
7. Bit politike, njezino prepoznavanje i značenje za političku analizu
8. Sociološki doprinosi političkoj analizi
9. Politički sustav i politička analiza
10. Utjecaj ideologije na političku analizu. Razlika između ideologija i političkih doktrina
11. Utjecaj liberalizma na analizu društvenih i političkih tijekova
12. Utjecaj socijalizma na analizu društvenih i političkih tijekova
13. Utjecaj konzervativizma na analizu društvenih i političkih tijekova
14. Utjecaj kršćanske demokracije na analizu društvenih i političkih tijekova
15. Doprinos političke analize drugim društvenim disciplinama
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu