Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Društveni vidovi turizma i religioznosti
Kratica: SOCBI453Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Dragan Nimac
Izvođači: doc. dr. sc. Dragan Nimac ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj predmeta je stjecanje vještina i usvajanja znanja kroz društvene vidove i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena turizma i religioznosti, njihove međusobne povezanosti, u specifičnome kontekstu hrvatskoga društva te komparativno u europskoj i globalnoj perspektivi. Cilj je da studenti interdisciplinarnim pristupom kroz predavanja, seminare, analize i istraživanja steknu znanje i kompetencije u prepoznavanju religioznih osobina i vrjednota, te njihove promocije, zaštite, valorizacije i doprinosa u turizmu.
Akademska postignuća na razini programa kojima predmet pridonosi

Definirati gospodarske, kulturne i političke društvene procese, prevladavajuće društvene vrijednosti, postojeće oblike društvenoga djelovanja, kao i oblike i funkcije različitih tipova društvenosti.
Interpretirati osnovne pojmove kulturne antropologije.
Prezentirati vještine pismenoga i usmenoga izvještavanja te javnoga prezentiranja sadržaja.
Objasniti i analizirati pojmove, sadržaje, strukture i funkcije (religijskoga) turizma pod društvenim vidom.
Prepoznati važnost međusobnoga odnosa turizma i religioznosti u Hrvatskoj jer religiozni resursi na globalnoj razini zauzimaju značajan udio u turističkoj ponudi prema procjenama Svjetske turističke organizacije vjerski turizam obuhvaća oko 25 % od sveukupnoga broja putnika.
Očekivana akademska postignuća na razini predmeta :
Prepoznati, opisati, analizirati i vrjednovati različite razine društvene i kulturne aspekte (vjerskoga) turizma (iz sociološke perspektive).
Prepoznati i kritički vrjednovati različite komunikacijske i sigurnosne elemente u vjerskom turizmu.
Upravljati različitim vrstama informacija na temelju kojih će biti u mogućnosti sudjelovati u edukaciji i osmišljavanju strategija koje pridonose razvoju vjerskoga turizma u Hrvatskoj.
Na temelju turističkih pokazetelja o nužnosti i važnosti socio-društvenih kompetencija u turističkom sektoru, opremiti studente profesionalnim istraživačkim, analitičkim i interkulturnim komunikacijskim vještinama sa sociološkim, kulturološkim, komunikološkim i drugim društvenim znanjima nužnima za produktivan rad u turističkom, javnom i privatnom sektoru.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu