Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Logika 2
Kratica: FILBO317Opterećenje: 30(P) + 30(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Sandro Skansi
Izvođači: doc. dr. sc. Sandro Skansi ( Seminar )
Opis predmeta: (1) Dokazati glavne metateorijske rezultate o logici prvoga reda, (2) upoznati studente s problematikom algoritama u logičkoj metodologiji i (2) upoznati studente s osnovama logike višega reda, njezinim svojstvima i motivima. Na temelju svega, cilj je pokazati kako se logički pristupa ontologijskim pitanjima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šikić, Z. (ur.); Novija filozofija matematike (poglavlje: Kleene, S. C. Izračunljivost, odlučivost i teoremi nepotpunosti); Nolit: Beograd (1987)
2. Bergmann, M.; Moor, J.; Nelson, J.; The Logic Book, 4. izd. (poglavlja 6 i 11); McGraw Hill: New York (2004)
3. Ćirović, B.; Uvod u matematičku logiku i teoriju rekurzivnih funkcija (str. 39-45., 85-96., 101-159.); FTI D. I., Zagreb (1996)
4. Kovač, S.; Svojstva klasične logike: skripta; Hrvatski studiji: Zagreb (2013)
5. Švob, G.; Od slike do igre (poglavlje: Ima li danas logičkih antinomija?); Artresor: Zagreb (2009)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Logika 1
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu