Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku
Kratica: KOMBO285Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Burić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je pružiti uvid u pravilno provođenje metoda društvenih istraživanja te osposbiti studente za pravilno korištenje, vrednovanje i tumačenje dobivenih podataka. Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite primjene u komunikologiji.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Milas, Goran (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap. Poglavlje 1: Znanosti i znanstvene metode , str. 3 - 22. Poglavlje 2. Teorije i znanstveno istraživanje, str 23 -50 Poglavlje 14. Anketno istraživanje, str. 395-475 Poglavlje 17. Pristup i tehnike kvalitativnih istraživanja, str. 571-613
2. Petz, Boris (1997). Osnovne statističke metode za nematematičare, III dopunjeno izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje 1: Zašto statistika Poglavlje 4: Mjere centralne tendencije. Poglavlje 5: Mjere varijabilnosti. Poglavlje 9: Populacija i uzorak Poglavlje 13: Korelacija Poglavlje 15: Hi-kvadrat test
3.
4.
5. Aleksandar, Halmi (1999). Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea. Poglavlje 3: Proces kvantitativnog istraživanja, str. 37-45.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu