Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
Kratica: KOMBO324Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Stipančević
Izvođači: doc. dr. sc. Mario Stipančević ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je predmeta pružiti studentima kronološki pregled povijesnog razvoja hrvatskih medija - od vremena prvih novina u Hrvatskoj do pojave radija i televizije kao novih medija javnoga informiranja, poučiti ih upotrebi povijesne građe pohranjene u hrvatskim knjižnicama i arhivima te ih uvesti u načine znanstvene i medijske prezentacije rezultata istraživanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Josip Horvat (2003). Povijest novinstva Hrvatske: 1771.-1939., Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga.;
2. Milan Moguš (1997). Počeci hrvatskog tiskarstva. U: Almanah hrvatskog tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom. Zagreb: Horizont Press, Kratis, str. 23-26.;
3. Branko Juričević (1997). Počeci knijge u Hrvatskoj, U: Almanah hrvatskog tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom. Zagreb: Horizont Press, Kratis, str. 74-90.;
4. Božidar Novak (1997.), Novinstvo, U: Almanah hrvatskog tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom. Zagreb: Horizont Press, Kratis, str. 130-224.;
5. Bilješke s predavanja;
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Opća povijest medija i komunikacije
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu