Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Informativni sustav Republike Hrvatske
Kratica: KOMBO464Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(PK) + 0(LK) + 0(M) + 0(E) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(T) + 0(KL)
Nositelji: doc. dr. sc. Jelena Jurišić
Izvođači: dr. sc. Nina Ožegović ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj je kolegija upoznati studente s razvojem hrvatskog novinarstva od vremena pojave radija i televizija kao novih medija javnog informiranja početkom 20. stoljeća, pa sve do danas, do pojave interneta kao najnovijeg medija javnog informiranja, s posebnim naglaskom na sadašnji informativni sustav RH.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Branko Franjić (ur.); Almanah hrvatskog tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom, str. 58-68., 89-91., 124-126., 209-224.; Zagreb: Horizont Press, Kratis (1997)
2. Marina Mučalo; Radio u Hrvatskoj: povijesno-pravni razvoj radija u Hrvatskoj, str. 17-80.; Zagreb, Fakultet političkih znanosti (2002)
3. Stjepan Malović; Medijski prijepori Međunarodni centar za obrazovanje novinara, str. 13-34., 45-55., 83-109., 127-138.; Izvori, Sveučilište u Dubrovniku, Međunarodni centar za obrazovanje novinara (2004)
4. Blanka Jergović; Odmjeravanje snaga: novine i politika u Hrvatskoj u prvom razdoblju tranzicije, str. 27-70.; Zagreb, Sveučilišna knjižara (2004)
5. Božidar Novak; Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću; Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga (2005)
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Odslušan : Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
KL - Kliničke vježbe
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
PK - Vježbe u praktikumu
LK - Lektorske vježbe
M - Metodičke vježbe
E - Eksperimentalne vježbe
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu